LaTeX grafieken tekenen

LaTeX is een opmaaktaal die vaak door wetenschappers gebruikt wordt. TeX is nogal handig om wiskundige formules e.d. in te voegen.

Daarnaast is het plotten van functie grafieken iets dat elke wetenschapper al wel eens moet doen. Door gebruik te maken van het pgfplots pakket, kan je mooie grafieken genereren.

Een eenvoudig voorbeeld van een grafiek ziet er als volgt uit:

\documentclass{article}
\usepackage{pgfplots}

\begin{document}

  \begin{tikzpicture}[>=stealth]
    \begin{axis}[
      xmin=-4,xmax=4,
      ymin=-2,ymax=2,
      axis x line=middle,
      axis y line=middle,
      axis line style=,
      xlabel={$x$},
      ylabel={$y$},
      ]
      \addplot[no marks,blue,] expression[domain=-pi:pi,samples=100]{sin(deg(2*x))+1/2} 
            node[pos=0.65,anchor=south west]{$y=\sin(2x)+\frac{1}{2}$}; 
    \end{axis}
  \end{tikzpicture}

\end{document}

Hierbij worden eerst de assen gedefinieerd, en vervolgens de ‘plots’ die op de grafiek moeten terecht komen. In dit geval is dat de functie: f(x) = sin(2x)+1/2. Daarnaast wordt er ook nog een ‘node’ toegevoegd om de naam van de functie weer te geven. (Dit kan uiteraard weggelaten, of ergens anders gezet worden).

Bovenstaande code genereert deze grafiek:

LaTeX functiegrafiek met pgfplots
Grafiek van functie geplot met pgfplots

 

In het code voorbeeld is grafiek inline gedefinieerd. Je positioneert dus zelf de grafiek door de code in te voegen op de juiste plaats in de tekst. Wil je dit overlaten aan de LaTeX typesetter, dan moet je er een ‘float’ van maken. Dit doe je door er een ‘figure’ van te maken:

\begin{figure}[h!]
  
  \center
  
  %grafiek...
  
  \caption{$y=\sin(2x)+\frac{1}{2}$}
 
\end{figure}