LaTeX: graphs with coordinates input

In one of my previous posts I wrote about plotting LaTeX function graphs using pgfplots. But sometimes you don’t have a function rule, but just a set of data points. Using pgfplots you can easily plot a function using those coordinates. The following Tex code will draw a line through each of the data points. \begin{tikzpicture}[>=stealth] \begin{axis}[ […]

LaTeX grafieken tekenen

LaTeX is een opmaaktaal die vaak door wetenschappers gebruikt wordt. TeX is nogal handig om wiskundige formules e.d. in te voegen. Daarnaast is het plotten van functie grafieken iets dat elke wetenschapper al wel eens moet doen. Door gebruik te maken van het pgfplots pakket, kan je mooie grafieken genereren. Een eenvoudig voorbeeld van een grafiek ziet […]