Nginx routing voor ownCloud

Ik kreeg de url routing van ownCloud maar niet aan de praat op mijn nieuwe Nginx installatie, de standaard routing statement werkte niet omdat ownCloud urls heeft met index.php in de url (bv. index.php/apps/files). De oplossing bleek onderstaande Nginx statement:

if (!-e $request_filename)
{
    rewrite ^/(.*)$ /index.php?/$1 last;
    break;
}

Uiteraard moeten er nog andere configuraties toegevoegd worden om ownCloud naar behoren te doen werken…